Wednesday, August 23, 2006

คำเสียงยาว ที่ไม่มีในตำราภาษาไทยหรือพจนานุกรม

เดี๋ยวนี้เจอหลายครั้ง เช่นจากหนังสือพิมพ์ ตำที่ต้องการให้รู้ว่าอ่านเสียงยาวๆ เขาก็จะเขียนใส่ตัวสะกดไว้หลายๆตัว อย่างเช่น

โอ้ยยยยยยยย
ว้าววววววววว
มาอีกแล้วววววววว

บางทีก็มี ! ต่อท้ายอีก

นับว่าคนช่างคิดหาวิธีมาใช้ แต่เป็นการเขียนคำที่ไม่มีในตำราภาษาไทย
คำพวกนี้ถ้าจะเขียน parser ต้องตัดเอาตัวสะกดที่ซ้อนกันเกินออกทิ้งไป

No comments: