Monday, July 05, 2010

เนื้อเรื่องจำลอง

เปล่า คำนี้ไม่มีใครใช้หรอก ไม่น่าจะมีในพจนานุกรม ผมบัญญัติใช้เองแหละ แปลมาจากคำว่า dummy text

เพิ่งรู้ว่า ไอ้เจ้า Lorem Ipsum ที่เคยเห็นบ่อยๆเป็น dummy text ในโปรแกรมหลายๆตัวเนี่ย มันตัดตอนมาจากเอกสารที่อายุกว่า ๒๐๐๐ ปีแล้ว เป็นบทประพันธ์ของ Cicero กวีชาวโรมัน เลยนะ

ดูเหมือน เนื้อเรื่องที่มีใช้เป็นเนื้อเรื่องจำลองภาษาไทย คงจะไม่มี (เดาว่า ซอฟต์แวร์ไทยไม่ค่อยมีคนทำ) แต่ถ้าผมทำ และจะให้ผมเลือก เนื้อความที่ผมจะมาใช้เป็นเนื้อเรื่องจำลองนะ ผมจะเลือก ศิลาจารึกหลักที่ ๑ มา เช่น (จาก สัญญา หรือ ความจำ ที่จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะ)

"กูบ่หนีกูขี่ช้างเบิกพล กูขับเข้าก่อนพ่กู .... "

อะไรประมาณเนี้ยแหละ

No comments: