Saturday, March 25, 2006

ซำปอกง


ความหมายที่ ๑  ซำปอกง หมายถีง หลวงพ่อโต หรือ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ องค์ใดองค์หนึ่งก็ตามใน ๓ องค์คือ

พระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
ดูรูปที่ผมถ่ายเอง ด้านข้างๆนี่

พระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ

หลวงพ่อโต วัดอุภัยภาติการาม ฉะเชิงเทรา

ความหมายที่ ๒  เป็นนามหนึ่งของ เจิ้งเหอ ที่ชื่อเดิมว่า หม่าเหอ หัวหน้าขันทีของจักรพรรดิจีน หมิงเฉิงจู่ ผู้บัญชาการกองเรือขนาดใหญ่ของจีน ที่ออกทะเลไปดินแดนต่างๆ คนก็เรียกว่า ซำปอกง

เฉพาะข้อมูลได้จาก นสพ. ผู้จัดการ ฉบับ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ หน้า ๓๖

No comments: