Sunday, August 05, 2007

หมอยา

หมอยา หมอสมุนไพร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนโบราณ

ตัวอย่างของหมอยาคือ
นายชัยรัตน์ นนทชัย หรือ “หมอเณร” หมอยาสมุนไพรแห่งเมืองกาญจนบุรี ประธานชมรมอนุรักษ์สวนสมุนไพรแห่งประเทศไทย และเจ้าของ “สวนสมุนไพรแพทย์แผนไทย” ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 10 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

No comments: